Zihinsel Engelli Çocuklara Modern Eğitim Yöntemleri Şart!

Zihinsel engelli çocuklar içerisinde bulundukları özel durum dolayısıyla eğitim süreçlerinde özel ilgi ve alaka ihtiyacı duyan çocuklardır. Eğitim süreçlerinde karşılaştıkları uyaranlara, ortalamadan daha çok ya da daha az tepk iverecek olmaları dolayısı ile zihinsel engelli çocukların eğitmenleri, bu eğitimi verecek kadar bilgili olmalıdır. Zihinsel engelli çocuklara verilecek eğitimin yöntemlerinin iyileştirilmesi konusunda her yıl çeşitli çalışmalar […]

Zihinsel Engelli Eğitiminde Kişisel Beceri Kazandırılmasının Önemi

Zihinsel engelli çocuklarımızın eğitiminde belki de ebeveynlerin en çok önem verdiği, bizim de diğer eğitim seviyelerine geçebilmemiz için en temel nokta olarak gördüğümüz kişisel ihtiyaç becerilerinin kazandırılması, uzun ve meşakkatli bir süreç olabilir. Kişisel ihtiyaçların zihinsel engelli birey tarafından destek alınmayarak gerçekleştirilme süreci hem pratik uygulama gerektirir hem de zihinsel engelli bireyin diğer olumsuz uyaranlar […]

Zihinsel Engelli Çocuklara Modern Eğitim Yöntemleri Gerekli

Zihinsel engelli bireyler, özel rehabilitasyon merkezlerinde kendileri içn özel olarak tasarlanmış sınıflarda özel eğitim gördükleri takdirde yetenek ve duygu durumlarını geliştirebilen, zamanla yeni yetenek ve beceriler inşa edeiblen bireylerdir. Ortalama insan beyninin işleyişi göz önüne alındığında bu bireylerin bu gelişmeler için diğerlerine göre daha çok zaman istediği söylenebilir. Fakat bunun dışında zihinsel engelli bireylerin yeterince […]