Modern Çağa Ayak Uyduran Zihinsel Engelli Eğitimi Mümkün!

blog

Seneler geçtikçe ve eğitim alanında birtakım inovasyonlara gidildikçe zihinsel engellilere özel eğitimler konusunda da yeni yöntem ve sınıflandırmalar ortaya çıkmaktadır. Özellikle ünlü eğitim bilimcilerin üzerinde çalıştığı ve teknolojik gelişmeler ile destekledikleri birtakım cihazlar zihinsel engelli çocukların eğitimlerinin daha akıcı ve kolay şekilde yapılabilmesini sağlamaktadır.

Elektronik ya da dijital cihazlar ile zihinsel engelli bireylerin ilgisi çekilerek ortaya çıkarılan yeni eğitim yöntemleri, son dönemlerde kullanılmaya devame tmektedir. Ayrıca zihinsel engelli bireylerint emel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar kendilerine beceri eğitimi verildikten sonra bazı masa oyunları ile de zihinsel gelişimleri desteklenmektedir. Bu ve bunun gibi modern yöntemlerde, zihinsel engeli olan bireylerin yaşam kalitesi arttırılmakta ve onların kendilerini daha mutlu hissetmeleri sağlanmaktadır.

Zihinsel Engelli Eğitiminde Modern Yöntemler Neden Önemli?

Peki, zihinsel engelli eğitiminde modern yöntemler şart mı? Ya da bu modern yöntemler neden gerekli ve önemli? Bunun en büyük sebebi kuşkusuz modern yöntemlerin zihinsel engelli bireylerin manevi dünyalarını en düşük düzeyde incitmeleri ve en yüksek beceri kazandırma verimini ortaya koymalarıdır. Dolayısıyla zihinsel engelli çocukların eğitimlerinin sürdürüldüğü rehabilitasyon merkezlerinde kullanılan modern yöntemlerin sayısı ne kadar çok ise, çocuk da o kadar hızlı ve sağlıklı bir gelişim gösterecek demektir. Elazığ İdeal Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde biz de, modern yöntemlere ve eğitim alanındaki inovasyonlara her zaman açığız.