Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezleri İle Sosyal Aktiviteler

blog

Özel eğitim rehabilitasyon merkezleri, zihinsel engelli çocuklarının en az normal çocuklar kadar sosyal ve toplumsal ihtiyaçları olduğunun farkında eğitmenleri çalıştırdığı sürece, bu merkezler çocukların psikolojilerini düzelten ve onlara yeni beceriler kazandırarak yaşamlarını kolaylaştıran merkezler olacaktırlar. Özel eğitim rehabilitasyon merkezleri, zihinsel engelli çocuklar için özel olarak planlanmış gezi ve sosyal aktiviteler düzenler. Bu geziler ve sosyal aktiviteler genel olarak rehabilitasyon merkezine kayıtlı olan zihinsel engelli çocukların engel profili göz önüne alınarak planlanır ve çocukların fiziksel ya da ruhsal olarak zarar görmeyeceği ortamlarda gerçekleştirilir. Bu açıdan bakıldığında zihinsel engelli çocukların da yaşamdan keyif alabilmesi ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilmesi açısın özel eğitim rehabilitasyon merkezlerine gitmesi oldukça yararlıdır ve bireysel gelişimlerine katkıda bulunacak niteliktedir. Elazığ İdeal Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi de, zihinsel engelli öğrencileri ile belli aralıklar ile sosyal etkinliklerde bulunarak onlara atamadıkları enerjilerini kullanma şansı verecek alanlar oluşturmaktadır.

Sosyal Aktiviteler Yeteneklerin Ön Plana Çıkmasında Belirleyici

Sosyal aktiviteler zihinsel engelli bireylerin görüntüleyebildikleri daha çok uyaran anlamına gelir. Çok sayıda uyaran bu bireylerin hayal güçlerini kontrollü bir şekilde geliştirebilecekleri daha çok malzeme anlamına gelmektedir. Bundan dolayı çocuğunuzu yazdırdığınız özel gelişim ve rehabilitasyon merkezinin sosyal aktivitelere ve gezilere de yer verdiğinden emin olmanız hem sizin için hem de çocuğunuz için en yararlısı olacaktır.