Zihinsel Engelli Çocuklara Modern Eğitim Yöntemleri Gerekli

blog

Zihinsel engelli bireyler, özel rehabilitasyon merkezlerinde kendileri içn özel olarak tasarlanmış sınıflarda özel eğitim gördükleri takdirde yetenek ve duygu durumlarını geliştirebilen, zamanla yeni yetenek ve beceriler inşa edeiblen bireylerdir. Ortalama insan beyninin işleyişi göz önüne alındığında bu bireylerin bu gelişmeler için diğerlerine göre daha çok zaman istediği söylenebilir. Fakat bunun dışında zihinsel engelli bireylerin yeterince profesyonel bir ortam ve profesyonel yöntemler denendiği sürece aşılamayacak pek az problemi vardır. Biz de Elazığ İdeal Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak zihinsel engelli çocukları birer aşılması gereken problem olarak değil, potansiyeli ortaya çıakrılması gereken dahiler olarak görüyoruz. Zihinsel engelli çocukların önlerine inen perde, ayaklarının dibine çizilen sınır kalktığı anda, daha ileriyi görebilir ve daha ileriye doğru adım atabilirler.

Modern Eğitim İle Zihinsel Engelli Bireyler Daha Mutlu!

Zihinsel engelli bireylerin daha mutlu ve potansiyelleri daha ortaya çıkmış halde yaşamlarına devam edeiblmeleri uzak bir hayal değil. Zihinsel engelli bireyler dahil her bireyin iç dünyasına ulaşmanın bir yolu mutlaka var. onları oldukları kişiden farklı bir hale getirmek üzerine değil fakat oldukları kişiye işlerine yarayacak beceriler eklemek üzerine verilen eğitimler çerçevesinde, zihinsel engelli bireyler kendilerini hem daha mutlu hem daha değerli hem de daha özel hissedeceklerdir. Modern eğitim, daha mutlu bireyler yetişmesine olanak tanır.