Zihinsel Engelli Bireylere Özel Eğitim

blog

Zihinsel engelli bireyler özel durumları dolayısıyla diğer bireylerden daha farklı bir eğitim talep ederler. Bu eğitim, bu bireyler için özel olarak şekillendirilmiş ve farklı varyasyonlara sahip eğitim yöntemlerinden oluşmalıdır. Farklı varyasyonlara sahip olması gerekliliğin temel sebebi özellikle zihinsel engelli bireylerin eğitimlerinde karakter farklılıkların önemli bir yere sahip olmasıdır. Zihinsel engelli bir bireyin karakter özellikleri kişinin engelinin daha zor aşılabilir ya da daha kolay tolere edilebilir durumda olmasına sebep olabilir. Bundan dolayı engelli bireyin karakteri, engelli bireyin eğitiminde önemli bir değişkendir.

Zihinsel Engelli Bireyler Sıradan Okullarda Eğitim Görmeli Midir?

Zihinsel engelli bireylerin sıradan okullarda eğitim görmesi bu bireylerin kendilerini eksik ve yetersiz görmelerine sebep olabilir. Bu şekilde hissetmelerinin sebebi etraflarındaki bireylerin sürekl ibirbirleri ile iletişim kurması, sürekli birbirlerini takdir ve tebrik etmeleri ve kendilerinden farklı olmaları olarak gösterilebilir. Zihinsel engelli bireyler sıradan okula giderlerse ayrıca yaşayacakları bazı kişisel bakım zorlukları olacaktır. Bu zorluklar dolayısıyla sosyal çevrelerinde kendilerini küçük düşmüş ya da mahcup hissedebilirler. Bundan dolayı da ruh sağlıkları kötü etkilenebilir. Dolayısıyla sosyal çevrelerinde kabul görebilmeleri ve yaşamlarında ihtiyaç duyacakları temel becerileri kazanabilmeleri açısından zihinsel engelli bireylerin sıradan okullar yerine özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde eğitim görmeleri kendileri için aileleri için ve sosyal çevreleri için en yararlı olan yoldur.